Hướng dẫn quản lý nguy cơ một số gen ung thư

Hướng dẫn theo dõi quản lý nguy cơ đột biến dòng mầm một số gen liên quan đến ung thư vú/buồng trứng/tiền liệt tuyến/tụy theo NCCN 2023 1. ATM Gây...

Tóm tắt các khuyến nghị về Xét nghiệm NIPT của Hiệp hội ACOG (Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ)

Xét nghiệm NIPT là phương pháp được áp dụng rộng rãi hiện nay trong sàng lọc trước sinh. Xét nghiệm này giúp phát hiện các bất thường di truyền ở...

messenger