Guideline

Hướng dẫn quản lý nguy cơ một số gen ung thư
Hướng dẫn quản lý nguy cơ một số gen ung thư

Hướng dẫn theo dõi quản lý nguy cơ đột biến dòng mầm một số gen liên quan đến ung thư vú/buồng trứng/tiền liệt tuyến/tụy theo NCCN 2023 1. ATM Gây tăng nguy cơ một số nhóm bệnh ung thư Ung thư …