Xét nghiệm di truyền và ứng dụng của xét nghiệm di truyền

Xét nghiệm di truyền thường được chỉ định trong chẩn đoán và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý về di truyền. Hiện nay có nhiều loại xét nghiệm di...

messenger