Hỏi đáp về xét nghiệm NIPT

Sau đây là tổng hợp thắc mắc của các gia đình, mẹ bầu về xét nghiệm NIPT được bác sĩ Phương Hoa trực tiếp giải đáp.  Câu 1: Nhờ bác...

messenger