Công nghệ Microarray (CMA)

Công nghệ Microarray (CMA) là xét nghiệm di truyền được dùng để phát hiện các bất thường nhiễm sắc thể dưới mức độ kính hiển vi. Kỹ thuật này thường...

1 Comments

messenger